Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MARS OVERSEAS HOLDINGS
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 22
Poštna številka: 1511
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5859875000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o potrošnikih Uncle Ben

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika ob podpisu obrazca/vprašalnika ali ob prijavi na spletni strani po predhodni pisni seznanitvi z namenom obdelave in uporabe podatkov ter s časom shranjevanja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradnih igrah in promocijah blagovnih znamk Uncle Ben"s in Dolmio, kupci in potencialni kupci proizvodov blagovnih znamk Uncle Ben"s in Dolmio na slovenskem trgu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Statistična obdelava, segmentacija potrošnikov, pošiljanje vzorcev proizvodov in vabil (vabila k sodelovanju v nagradnih in promocijskih aktivnostih blagovnih znamk korporacije Mars) ter telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za nedoločen čas oz. do preklica privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika (23. člen ZVOP).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki potrošnika (ime in priimek, naslov, spol, datum rojstva, starostna kategorija, telefon, mobilni telefon, elektronski naslov, dostop do interneta, davčna številka, zaposlitveni status), podatki o hobijih in aktivnostih, podatki o okusu ali o posebnih preferencah, podatek o akcijah, v katerih je potrošnik sodeloval ali bil povabljen k sodelovanju ter različni drugi priložnostni anketni podatki o izkušnjah, stališčih (izkušnje in/ali mnenje do posamezne vrste hrane ali blagovne znamke...) ali navadah.
 • Uporabniki zbirke: - podjetje Mars Overseas Holdings kot upravljalec zbirke osebnih podatkov ter njeni pravni nasledniki in pogodbeniki, ki jim ta družba poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov; - v primeru nagradnih iger Davčana uprava Republike Slovenije; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni na osebnem računalniku upravljavca zbirke osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja računalnikm, so izven delovnega časa zaklenjeni, prav tako so zaklenjeni tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebni računalnik je zavarovan z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o lastnikih psov in mačk v Republike Sloveniji

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika ob podpisu obrazca/vprašalnika ali ob prijavi na spletni strani po predhodni pisni seznanitvi z namenom obdelave in uporabe podatkov ter s časom shranjevanja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradnih igrah in promocijah blagovnih znamk hrane za pse in mačke podjetja Mars Overseas Holdings, kupci in potencialni kupci hrane za pse in mačke blagovnih znamk podjetja Mars Overseas Holdings in drugih blagovnih znamk na slovenskem trgu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Statistična obdelava, segmentacija potreošnikov, pošiljanje oglasnega in informativnega gradiva (obveščanje lastnikov psov in mačk o pravilni vzgoji, negi in prehrani hišnih ljubljenčkov).
 • Rok hrambe (neobvezno): Za nedoločen čas oz. do preklica privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika (23. člen ZVOP).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki lastnikov psov in mačk (ime, priimek, naslov, spol, datum rojstva, telefon, elektronski naslov, dostop do interneta, davčna številka, številka članske kartice (če jo ima), svetovalec pri prehrani hišnega ljubljenčka), podatki o psih in mačkah (vrsta živali, ime, pasma, velikost, datum rojstva, spol, teža), podatki o hranjenju psa ali mačke (blagovna znamka hrane, oblika pakiranja hrane, pogostost hranjenja), podatek o akcijah, v katerih je lastnik mačke ali psa sodeloval ali bil povabljen k sodelovanju, ter različni anketni podatki (izkušnje in/ali mnenje do posamezne vrste hrane ali blagovne znamke...).
 • Uporabniki zbirke: - Mars Overseas Holdings kot upravljavec zbirke osebnih podatkov ter njeni pravni nasledniki in pogodbeniki, ki jim ta družba poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov; - v primeru nagradnih iger Davčna uprava Republika Slovenije; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni na osebnem računalniku upravljavca zbirke osebnih podatkov. Prostori, v katerih se nahaja računalnikm, so izven delovnega časa zaklenjeni, prav tako so zaklenjeni tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebni računalnik je zavarovan z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Spletna stran www.whiskas.si

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika ob prijavi na spletni strani po predhodni pisni seznanitvi z namenom obdelave in uporabe podatkov ter s časom shranjevanja (3. člen ZVOP).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci spletne strani www.whiskas.si, ki so se z izpolnitvijo obrazca prijavili na prejemanje elektronskih novic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistično obdelavo, segmentacijo potrošnikov, pošiljanje oglasnega in informativnega gradiva, vzorcev izdelkov in vabil ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za nedoločen čas oz. do preklica privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika (23. člen ZVOP).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - obvezni podatki za prijavo: ime, priimek, elektronski naslov, uporabniško ime, geslo, število mačk, osnovni podatki o mačkah (ime, mesec in leto rojstva) - neobvezni podatki: naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), telefonska številka, tip trgovine, v kateri običajno kupujejo hrano za mačke, vrsta hrane, s katero hranijo mačke)
 • Uporabniki zbirke: - podjetje Mars Overseas Holdings kot upravljavec zbirke osebnih podatkov ter njeni pravni nasledniki in pogodbeniki, ki jim ta družba poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov; - v primeru nagradnih iger Davčna uprava Republika Slovenije; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se shranjujejo na strežniku podjetja Mars, ki ga imajo v najemu pri podjetju Datapipe Europe (London Data Center), Capstan House, One Clove Crescent, East India Dock, London E14 2BA, Velika Britanija. Strežnik ustreza strogim varnostnim standardom, ki se uporabljajo pri spletnih nakupih s plačilnimi karticami. Baza podatkov je dostopna samo pooblaščenim članom IT ekipe podjetja Mars in razvijalcem aplikacije preko varovanega dostopa. Fizični dostop do strežnikov je varovan 24 ur dnevno, dostop je mogoč je z osebnimi karticami, notranjost in okolica sta varovana z varnostnimi kamerami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Spletna stran www.pedigree.si

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika ob prijavi na spletni strani po predhodni pisni seznanitvi z namenom obdelave in uporabe podatkov ter s časom shranjevanja (3. člen ZVOP).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci spletne strani www.pedigree.si, ki so se z izpolnitvijo obrazca prijavili na prejemanje elektronskih novic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistično obdelavo, segmentacijo potrošnikov, pošiljanje oglasnega in informativnega gradiva, vzorcev izdelkov in vabil ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za nedoločen čas oz. do preklica privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika (23. člen ZVOP).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - obvezni podatki za prijavo: ime, priimek, elektronski naslov, uporabniško ime, geslo, število psov, osnovni podatki o psih (ime, mesec in leto rojstva) - neobvezni podatki: naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), telefonska številka, tip trgovine, v kateri običajno kupujejo hrano za pse, vrsta hrane, s katero hranijo pse)
 • Uporabniki zbirke: - podjetje Mars Overseas Holdings kot upravljalec zbirke osebnih podatkov ter njeni pravni nasledniki in pogodbeniki, ki jim ta družba poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov; - v primeru nagradnih iger Davčana uprava Republike Slovenije; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se shranjujejo na strežniku podjetja Mars, ki ga imajo v najemu pri podjetju Datapipe Europe (London Data Center), Capstan House, One Clove Crescent, East India Dock, London E14 2BA, Velika Britanija. Strežnik ustreza strogim varnostnim standardom, ki se uporabljajo pri spletnih nakupih s plačilnimi karticami. Baza podatkov je dostopna samo pooblaščenim članom IT ekipe podjetja Mars in razvijalcem aplikacije preko varovanega dostopa. Fizični dostop do strežnikov je varovan 24 ur dnevno, dostop je mogoč je z osebnimi karticami, notranjost in okolica sta varovana z varnostnimi kamerami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. Spletna stran www.sheba.si

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika ob prijavi na spletni strani po predhodni pisni seznanitvi z namenom obdelave in uporabe podatkov ter s časom shranjevanja (3. člen ZVOP).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci spletne strani www.sheba.si, ki so se z izpolnitvijo obrazca prijavili na prejemanje elektronskih novic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistično obdelavo, segmentacijo potrošnikov, pošiljanje oglasnega in informativnega gradiva, vzorcev izdelkov in vabil ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za nedoločen čas oz. do preklica privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika (23. člen ZVOP).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - obvezni podatki za prijavo: ime, priimek, elektronski naslov, uporabniško ime, geslo, število mačk, osnovni podatki o mačkah (ime, mesec in leto rojstva) - neobvezni podatki: naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), telefonska številka, tip trgovine, v kateri običajno kupujejo hrano za mačke, vrsta hrane, s katero hranijo mačke)
 • Uporabniki zbirke: - podjetje Mars Overseas Holdings kot upravljalec zbirke osebnih podatkov ter njeni pravni nasledniki in pogodbeniki, ki jim ta družba poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov; - v primeru nagradnih iger Davčana uprava Republike Slovenije; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se shranjujejo na strežniku podjetja obdelovalca podatkov Formitas, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (matična številka 5498961). Fizični dostop do strežnika imajo samo zaposleni podjetja Formitas z osebnimi karticami. Prostori so nadzorovani z varnostnimi kamerami. Baza podatkov je dostopna samo pooblaščenim zaposlenim podjetja Formitas in razvijalcu aplikacije preko varovanega dostopa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Spletna stran www.cesar.si

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika ob prijavi na spletni strani po predhodni pisni seznanitvi z namenom obdelave in uporabe podatkov ter s časom shranjevanja (3. člen ZVOP).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci spletne strani www.cesar.si, ki so se z izpolnitvijo obrazca prijavili na prejemanje elektronskih novic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistično obdelavo, segmentacijo potrošnikov, pošiljanje oglasnega in informativnega gradiva, vzorcev izdelkov in vabil ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za nedoločen čas oz. do preklica privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika (23. člen ZVOP).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - obvezni podatki za prijavo: ime, priimek, elektronski naslov, uporabniško ime, geslo, število psov, osnovni podatki o psih (ime, mesec in leto rojstva) - neobvezni podatki: naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), telefonska številka, tip trgovine, v kateri običajno kupujejo hrano za pse, vrsta hrane, s katero hranijo pse)
 • Uporabniki zbirke: - podjetje Mars Overseas Holdings kot upravljalec zbirke osebnih podatkov ter njeni pravni nasledniki in pogodbeniki, ki jim ta družba poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov; - v primeru nagradnih iger Davčana uprava Republike Slovenije; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se shranjujejo na strežniku podjetja obdelovalca podatkov Formitas, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (matična številka 5498961). Fizični dostop do strežnika imajo samo zaposleni podjetja Formitas z osebnimi karticami. Prostori so nadzorovani z varnostnimi kamerami. Baza podatkov je dostopna samo pooblaščenim zaposlenim podjetja Formitas in razvijalcu aplikacije preko varovanega dostopa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam