Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
Sedež ali naslov: Miklošičeva cesta 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5448557000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic, akti hranilnice
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni Delavske hranilnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, naslov prebivališča, spol, državljanstvo, davčna številka, datum rojstva
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca povezanih oseb z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu, Zakon o gospodarskih družbah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta, člani uprave, ožji družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje določil Zakona o bančništvu in predpisov izdanih na njegovi podlagi
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov bivališča, EMŠO, upravljavski organ, vodilna funkcija, vrsta povezave, lastništvo drugih družb, član uprave ali prokurist, začetek in konec povezave, datum spremembe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca letnih dopustov zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delavnih razmerjih, akti hranilnice
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni Delavske hranilnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, delovna doba, število dni letnega dopusta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca izplačil dividend delničarjem Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

 • Pravna podlaga (neobvezno): Akti hranilnice
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji hranilnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka, TRR, naziv banke delničarja, število delnic, izplačilo dividende
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradno evidenco delniške knjige pri KDD
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca sejnin članom nadzornega sveta in druge nagrade

 • Pravna podlaga (neobvezno): Akti hranilnice
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta, člani uprave hranilnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, stalni naslov, EMŠO, davčna številka, organ, mesec opravljenega dela, bruto izplačilo, dohodnina, prispevki, neto izplačilo, datum izplačila, TRR, davčno rezidentstvo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca obračuna plač in drugih prejemkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o dohodnini, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o davčnem postopku, Zakon o izvršbi in
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni Delavske hranilnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo plač, obračun dohodnine in prispevkov, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, stalni in začasni naslov, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, državljanstvo, izobrazba, datum sklenitve delovnega razmerja, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, poslovna enota, TRR in naziv banke, dohodninske olajšave, dopust, delovna doba, stimulacija, bonitete, članstvo v sindikatu, bolniška v breme firme in bolniška, ki ni v breme firme
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca terjatev v izterjavi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o pravdnem postopku, Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Pravilnik o kreditiranju fizičnih oseb
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti hranilnice z neplačanimi zapadlimi terjatvami
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izterjava zapadlih neplačanih terjatev
 • Rok hrambe (neobvezno): Deset let po zaključku posla
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki dolžnika: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, št. osebnega dokumenta (os. izkaznica, potni list, delovna viza, vozniško dovoljenje), izdajatelj osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta, telefonska številka, številka osebnega oz. poslovnega računa, naslov in naziv delodajalca, matična številka delodajalca. Podatki o lastništvu premičnin, vrednostnih papirjev, nepremičnin, poslovnih deležev v družbah, odprtih transakcijskih računih. Podatki o višini dolga, datumu prejema v izterjavo, vrsti posla, postopku opominjanja, fazi izterjave, zaključku izterjave, stroških postopka, korespondenci z dolžniki, sodišči, izvršitelji
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Transakcijski računi, evidence o zakonitih zastopnikih oz. pooblaščencih pravnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so pooblaščene za sklepanje poslov pravne osebe, ali osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje TRR, za statistične raziskave in za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidence o fizičnih osebah obsegajo naslednje podatke: 1. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki, matična številka in davčna številka zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca, ki za pravno osebo vzpostavi trajno poslovno razmerje, ter številko in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 2. ime, priimek, prebivališče in rojstni podatki, matična številka vsake fizične osebe, ki je posredno ali neposredno imetnik najmanj 20% poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju pravne osebe, oziroma je udeležen v kapitalu pravne osebe z najmanj 20% deležem ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju s sredstvi pravne osebe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -centralni register transakcijskih računov Banke Slovenije -AJPES
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Krediti pravnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, akti hranilnice
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so pooblaščene za sklepanje poslov pravne osebe, ali osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vnos podatkov v bazo podatkov hranilnice za namen sklenitve kreditne pogodbe in nakazila sredstev po le-tej. Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonod
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidence o fizičnih osebah obsegajo naslednje podatke: 1. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki, matična številka in davčna številka zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca, ki za pravno osebo vzpostavi trajno poslovno razmerje, ter številko in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 2. ime, priimek, prebivališče in rojstni podatki, matična številka vsake fizične osebe, ki je posredno ali neposredno imetnik najmanj 20% poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju pravne osebe, oziroma je udeležen v kapitalu pravne osebe z najmanj 20% deležem ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju s sredstvi pravne osebe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Depoziti pravnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, akti hranilnice
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so pooblaščene za sklepanje poslov pravne osebe, ali osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidence o fizičnih osebah obsegajo naslednje podatke: 1. ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki, matična številka in davčna številka zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca, ki za pravno osebo vzpostavi trajno poslovno razmerje, ter številko in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 2. ime, priimek, prebivališče in rojstni podatki, matična številka vsake fizične osebe, ki je posredno ali neposredno imetnik najmanj 20% poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju pravne osebe, oziroma je udeležen v kapitalu pravne osebe z najmanj 20% deležem ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju s sredstvi pravne osebe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Seznam uporabnikov elektronskega bančništva DH-NET

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so pooblaščene za sklepanje poslov pravne osebe, ali osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podjetje, Ime in priimek zakonitega zastopnika, naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, ime in priimek uporabnika-pooblaščenca, serijska številka digitalnega potrdila, šifra partnerja, številka transakcijskega računa pooblaščenca, datum veljavnosti digitalnega potrdila, pogoji izdaje digitalnega potrdila, datum prejema vloge, datum obdelave vloge
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca sporočenih podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja iz 38. člena ZPPDFT (o gotovinskih in sumljivih transakcijah)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki izvajajo gotovinske transakcije v vrednosti 15.000 EUR in več, izvajajo gotovinske transakcije nad 30.000 EUR, izvajajo sumljive transakcije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen izvajanja 38. člena ZPPDFT, to je zaradi obveznosti sporočanja transakcij Uradu RS za preprečevanje pranja denarja
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je opredeljen v 79. členu ZPPDFT in znaša 10 let po prenehanju poslovnega razmerja, opravljeni transakciji
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve iz 76. Člena ZPPDFT
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidence o strankah in transakcijah obsegajo naslednje podatke: 1. Osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 2. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 3. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; 4. namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke; 5. datum sklenitve poslovnega razmerja; 6. datum in čas izvedbe transakcije; 7. znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; 8. namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; 9. način izvedbe transakcije; 10. podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; 11. razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; 12. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva dejanskega lastnika pravne osebe oziroma, podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava; 13. naziv druge osebe civilnega prava ter osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka člana.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se sporočajo Uradu RS za preprečevanje pranja denarja na podlagi 38. člena ZPPDFT
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Osebni računi fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o plačilnih storitvah in sistemih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki osebnega računa, pooblaščenci na osebnem računu, zakoniti zastopniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje osebnih računov, spremljanje poslovanja na osebnih računih, vodenje trajnih nalogov, direktnih bremenitev,trajnikov, uveljavljanje pravic imetnika, za statistično spremljanje, druge namene v skladu z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in Ime, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, davčna številka, EMŠO, datum in kraj rojstva, vrsta in številka osebnega dokumenta, datum in kraj izdaje osebnega dokumenta, številka zadeve ZPIZ (upokojenci), telefonska številka, TRR, podatek o delodajalcu, podružnica in poslovna enota sklenitve pogodbe o vodenju računa, elektronski naslov, stanje, prekoračitev na računu, razpoložljiva sredstva, valuta, dospele neporavnane obveznosti, opominjevalni postopki
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Krediti fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o potrošniških kreditih, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe; kreditojemalci, poroki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklenitev in izvajanje pogodbe o kreditu, statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ZBIRAMO PODATKE ZA NAMEN KREDITA Osebni podatki kreditojemalca: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, EMŠO,datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, št. osebnega dokumenta (os. Izkaznica, potni list, delovna viza, vozniško dovoljenje) Izdajatelj osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta, državljanstvo, poklic kreditojemalca, telefon doma, telefon v službi, mobilni telefon. Ostali podatki kreditojemalca: številka TRR računa, naslov in naziv delodajalca, št. računa delodajalca,skupna delovna doba pri delodajalcu, ali je zaposlitev za določen / nedoločen čas, kdaj je izpolnjena vojaška obveznost. Podatki o kreditni sposobnosti: povprečni trimesečni osebni dohodek, fotokopije treh plačilnih list, oz. odrezkov od pokojnine, skupna obremenitev osebnega dohodka zaradi upravno izplačilnih in sodnih prepovedi. Samo za določene kreditojemalce: potrdilo o prilivih od banke, kjer prejema redna mesečna nakazila, potrdilo o trajnikih, izpolnjen premoženjski list,v primeru hipotekarnega posojila: zemljiško knjižni izpisek, Kupoprodajna pogodba, overjena s strani dav. Organa, cenitveno poročilo za zastavljeno nepremičnino,zavarovalna polica v korist hranilnice, fotografija nepremičnine
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Varčevanja fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o dohodnini
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varčevalci – fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje depozitov in varčevanj, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in Ime, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, davčna številka, EMŠO, datum in kraj rojstva, vrsta in številka osebnega dokumenta, datum in kraj izdaje osebnega dokumenta, številka zadeve ZPIZ (upokojenci), telefonska številka, TRR, partija pogodbe, zapadlost, ročnost, glavnica, obrestna mera, podružnica in poslovna enota sklenitve pogodbe, frekvenca pologov (rentna varčevanja), valuta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Imetniki plačilne kartice BA MAESTRO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o opravljanju plačilnih storitev za potrošnika preko osebnega računa in pogodba o opravljanju plačilnih storitev preko poslovnega računa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Rezidenti in tujci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, naslov prejemanja pošte, datum rojstva, davčna številka, številka mobilnega telefona v primeru SMS obveščanja in številka osebnega računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, Bankart d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Imetniki plačilne kartice MASTECARD

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike preko osebnega računa in pogodba o opravljanju plačilnih storitev preko poslovnega računa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Rezidenti in tujci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefon, datum rojstva, davčna številka, številka osebnega dokumenta,številka osebnega računa, kraj in datum izdaje osebnega dokumenta, podatki o zaposlitvi, državljanstvo, izobrazba/poklic, delovno mesto, kraj in naslov zaposlitve, številka mobilnega telefona v primeru SMS obveščanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, Bankart d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Seznam uporabnikov elektronskega bančništva DH-PLUS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, interni akti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, uporabniki elektronskega bančništva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, kontaktiranje in obveščanje uporabnikov, statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, serijska številka digitalnega potrdila, šifra partnerja, številka transakcijskega računa pooblaščenca, datum veljavnosti digitalnega potrdila, telefon, naslov elektronske pošte
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca prejetih in izdanih faktur

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prejem ali izdaja računa na podlagi sklenjene pogodbe ali opravljene storitve
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti hranilnice, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Deset let po prejemu ali izdaji računa
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, matična številka,TRR, telefon
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Uporabniki računalniških aplikacij in sistemov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o varovanju in zaščiti informacijskega sistema in podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni Delavske hranilnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, organizacijska enota, uporabniško ime v domeni, uporabniško ime in šifra v bančni aplikaciji, profil gesel, status zaposlitve, status računa, elektronski naslov, osebni računalnik, mrežni naslov, licenčna programska oprema, tehnični podatki o sistemih
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Video nadzor

 • Pravna podlaga (neobvezno): Varnostna politika Delavske hranilnice
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci hranilnice, obiskovalci hranilnice, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakona o zasebnem varovanju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek (video zapis), datum posnetka, čas posnetka, mesto posnetka, priloga seznam: kdo je zahteval vpogled, kdo je naredil vpogled, način predaje posnetkov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Kontrola pristopa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Varnostna politika Delavske hranilnice
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci hranilnice, obiskovalci hranilnice, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakona o zasebnem varovanju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, organizacijska enota, delovno mesto, telefonska številka, pooblastila za dostop do prostorov, logi evidence dostopov (datum, čas, lokacija)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Tehnično varovanje objektov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Varnostna politika Delavske hranilnice
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci hranilnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja hranilnice
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakona o zasebnem varovanju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, organizacijska enota, geslo za komunikacijo, mobilna telefonska številka, logi tehničnih naprav
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. SISBON – slovenski informacijski sistem bonitet

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (ZBan-2) Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR)  Pogodba o uporabi SISBON  Zakon o potrošniških kreditih (ZPotk-2)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: SISBON omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o komitentih, fizičnih osebah med bankami, hranilnicami in drugimi pravnimi osebami, ki so skladno z ZBan-2 in ZCKR uporabnice sistema in upravljavke zbirk osebnih podatkov svojih komitentov. Za zbiranje, obdelovanje in vpogledovanje v podatke ne potrebujejo pisnega soglasja komitenta - fizične osebe. Vpogled v podatke o fizičnih osebah v SISBON lahko opravijo le pooblaščene osebe, in sicer v naslednjih primerih: sklepanje novega posla s komitentom, izterjava zapadlih obveznosti, reklamacija komitenta in posodabljanje njegovih matičnih podatkov, revizije. SISBON je bil vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov, izvajanje nadzora nad upravljanjem kreditnega tveganja v bankah ter statističnega poročanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Matični podatki o komitentu: čas hranjenja podatkov: posli in dogodki: 4 leta po prenehanju obveznosti, matični podatki o komitentu in podatki o osebnem stečaju: 4 leta, podatki o poizvedbah: 4 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu:  davčna številka,  osebno ime,  datum in kraj rojstva,  naslov stalnega prebivališča,  naslov začasnega prebivališča,  podatki o sodnih in davčnih izvršbah (datum prejema izvršljivega sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka),  podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti). Matični podatki o poslih:  vrsta posla (transakcijski račun z odobrenim rednim in izrednim limitom, redni in izredni limiti, posojila, kartice z odloženim plačilom in kreditne kartice ter poroštva drugim)  datum sklenitve posla,  oznaka valute,  znesek ob odobritvi,  znesek neodplačanega dela obveznosti,  znesek anuitete oz. obroka,  vrsta anuitete oz. obroka,  odplačilna doba v mesecih,  datum zapadlosti Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla - pozitivni poslovni dogodki:  datum plačila obveznosti,  predčasno plačilo,  sprememba odplačilnega obdobja,  znesek neodplačanega dela obveznosti,  sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oziroma obroka. Poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo - negativni poslovni dogodki:  datum nastanka zamude,  znesek obveznosti, s plačilom katere je oseba v zamudi,  izterjave, izvršbe,  odpoved posla zaradi neplačila dolga (zamuda pri izpolnitvi obveznosti),  blokiranje in deblokiranje transakcijskega računa in osebne kartice z odloženim plačilom,  obdobje in vrsta moratorija.
 • Uporabniki zbirke: Člani SISBON (prej Uporabniki) – subjekti iz drugega in tretjega odstavka 15. člena ZCKR. Vključeni dajalci kreditov (prej Omejeni uporabniki) – subjekti iz tretjega odstavka 19. člena ZCKR.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PRAVILNIK O ZAŠČITI IN VAROVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN PODATKOV PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV NA PODROČJU UPORABE INTERNETA PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV POLITIKA VAROVANJA Pravico dostopa imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Sistem dodeljevanja pristopov in pooblastil je kontroliran in ustrezno administriran. Dostop je možen le z digitalnim potrdilom, ki se hrani na pametnem USB ključu. Zagotavljanje revizijske sledi o vpogledih v SISBON.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca prejetih sodnih in davčnih sklepov o izvršbi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, Zakon o davčnem postopku - ZDavP, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki na osebni račun prejmejo sodno, davčno ali drugo izvršbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o komitentih hranilnice: osebno ime, naslov stalnega/začasnega prebivališča, EMŠO/roj. datum, davčna številka, št. TRR v hranilnici in drugih organizacijah, promet na osebnem računu; - podatki o izvršbi: datum prejema sklepa, pravnomočnost sklepa, številka sklepa, upnik, izdajatelj sklepa, znesek izterjave, status oz. aktivnost sklepa, št. Uradnega lista objave osebnega stečaja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca delničarjev hranilnice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji hranilnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca lastništva in lastniških sprememb
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delničarjih hranilnice: osebno ime, naslov stalnega/začasnega prebivališča (v računalniški aplikaciji delniška knjiga), EMŠO in davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca pogodb in kontaktov zunanjih izvajalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji izvajalci hranilnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in statistična raziskovanja ter za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kontaktnih oseb, podjetje, naziv delovnega mesta, telefonske številke, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Pravilnik o varovanju ljudi, prostorov in premoženja. - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; Pravilnik o varovanju in zaščiti informacijskega sistema in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca oseb v posebnem razmerju s hranilnico

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu, Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe v posebnem razmerju s hranilnico
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poročanje Banki Slovenije o izpostavljenosti hranilnice do oseb v posebnem razmerju s hranilnico
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oseb ali naziv podjetja v posebnem razmerju s hranilnico, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci hranilnice, Drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Pravilnik o varovanju ljudi, prostorov in premoženja. - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; Pravilnik o varovanju in zaščiti informacijskega sistema in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam