Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AKPA D.O.O.
Sedež ali naslov: MOČILNIKARJEVA ULICA 8, LJUBLJANA-POLJE
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA-POLJE
Matična številka: 5367387000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca izplačil fizičnim osebam ( najemnina)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, naslov ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, davčna številka, osebni račun pri banki
 • Uporabniki zbirke: direktor podjetja, vsi zaposleni podjetja , DURS Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v omari v poslovnih prostorih Akpa d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam