Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIAGNOSTIČNI CENTER ŠENTJUR, D.O.O.
Sedež ali naslov: ULICA DUŠANA KVEDRA 27
Poštna številka: 3230 ŠENTJUR
Kraj: 3230 ŠENTJUR
Matična številka: 2063336000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca vpisanih pacientov, evidenca izvidov, evidenca naročenih pacientov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Evidence se v odijo na zahtevo ZZZS in veljavne zakonodaje s področja zdravstva, s privolitvijo pacientov o izbiri zdravnika, o čemer podpišejo izjavo.Vodimo evidenco izvidov, ki jih hranimo v kartotekah in deloma v elektronski obliki.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani oz . pregledani pacienti in tisti, ki so se izpisali ali umrli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatke obdelujemo za potrebe diagnostike in zdravljenja, obdelujemo podatke, ki smo jih dolžni posredovati ZZZS, zdravstvenim zavarovalnicam Adriatic, Vzajemna in Triglav za izvajanje pravic iz naslova zdravstvenih zavarovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priime, EMŠO, rojstni podatki, stalni naslov, tel. št., podatki o zdravstvenem zavarovanju, zaposlitveni status. Hranimo zdravstvene podatke, ki so potrebni za diagnostiko, vodenje inačrtovanje zdravljenja.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Adriatic zdravstvena zavarovalnica, Vzajemna d.v.z, Triglav zdravstvena zavarovalnica, Inštitut za varovanje zdravja RS, Zavod za zdravstveno varstvo RS, ministrstvo za zdravje RS, Centri za socialno delo, Zdravniška zbornica RS , lekarne in zdravstvene ustanove, ki sodelujejo v procesu zdravstvene obravnave pacientov. Zdravstvenim in prej omenjenim ustanovam posredujemo podatke na za to predpisanih obrazcih oz. dokumentih .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori , v katerih se nahajajo podatki, so izven delovnega časa zaklenjeni. Neelektronski podatki so shranjeni v ognjevarnih omarah, ki so dostopne le zaposlenim.Elektronski podatki so varovani z računalniškim geslom in geslom za aktivacijo programa, ki vsaebuje omenjene podatke.Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom, povezani z varnostnim centrom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence zdravstvenih zavarovancev se vodijo v centralni bazi zdravstvenih zavarovancev pri ZZZS in ostalih zdravstvenih zavarovalnicah, v evidencah centralno vodenih državnih zdravstvenih projektov (SŽO).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Dragiša Čolović,dr.med.spec.MDPŠ
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam