Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIVINA MEDICA PODJETJE ZA ZDRAVSTVENO DEJAVNOST,TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: BETNAVSKA CESTA 13
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 2043815000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA OSNOVNE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OPREDELJENI VAROVANCI (PACIENTI) PRI IZBRANEM SPLOŠNEM ( DRUŽINSKEM) ZDRAVNIKU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAVNAVA OPREDELJENIH ZAVAROVANCEV V AMBULANTI SPLOŠNE MEDICINE ,BELEŽENJE IN OBRAČUN STORITEV za kontrolo s strani ZZZS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja,naslov stalnega bivališča, datum stika(pregleda,posveta),razlog obravnave, zdravstveno stanje,terapija in napotitve na nadaljnjo diagnostiko,poklic, delovne naloge,status invalidne osebe, status upokojenca.
 • Uporabniki zbirke: ZAVAROVANCI, IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV,ZZZS, RAČUNOVODSKI SERVIS VELEBIRO s.p.,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV se hrani v ognjevarnih in zakljenjenih kovinskih kartotečnih omarah in v računalniški bazi podatkov(programska hiša INFONET KRANJ d.o.o). Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo . Zbirka osebnih podatkov je še varovana z ALARMNO NAPRAVO ( VARNOST PRIVA d.o.o.) v DIVINI MEDICI d.o.o.,Betnavska cesta 13 , 2000 Maribor ( v ORDINACIJI ZA SPLOŠNO IN DRUŽINSKO MEDICINO ).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam