Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALOHA D.O.O.
Sedež ali naslov: MIREN 213
Poštna številka: 5291 Miren
Kraj: MIREN
Matična številka: 1937090000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAČUN PLAČ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, IZOBRAZBA,DELOVNE NALOGE
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V POSEBNIH MAPAH, ZAKLENJENI PROSTORI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ALOHA D.O.O., MIREN 213, 5291 MIREN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam