Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BORIS DIMOV S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): FRANKOVO NAS. 61
Naziv ali firma: ZIDARSTVO DIMOV, BORIS DIMOV S.P.
Sedež ali naslov: FRANKOVO NAS. 61
Poštna številka: 4220
Kraj: ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5386628000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV - UPORABNIKOV FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON ZVOOP-1, ČLEN 8 IN 10 TER NA PODLAGI POGODBENEGA RAZMERJA IN OSEBNE PRIVOLITVE POSAMEZNIKA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI KORISTNIKI NAŠIH STORITEV.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZSTAVITEV RAČUNA NA PODLAGI OPRAVLJENE STORITVE OZ, PRODAJE TER OBVEŠČANJE.
 • Rok hrambe (neobvezno): PET LET.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EVIDENCA VSEBUJE IME IN PRIIMEK,NASLOV DAVČNA ALI INDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA.
 • Uporabniki zbirke: SAMOSTOJNI PODJETNIK, DRUGI ZAPOSLENI PRI PODJETNIKU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: UKREPI VAROVANJA SO ZAPISANI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OD 01.10.2006. PODATKI SO SHRANJENI NA RAČUNALNIŠKI OPREMI, KI SE NAHAJA V PROSTORIH, KI SO V IN IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI. NEPOOBLAŠČENIM JE DOSTOP ONEMOGOČEN. DOSTOP DO PROGRAMSKE OPREME JE VAROVAN S POSEBNIMI GESLI. DOKUMENTACIJA JE SHRANJENA V ZAKLENJENIH OMARAH.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. INTERNI IMENIK FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON ZVOP-1, ČLEN 8 IN 10.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI KORISTNIKI NAŠIH STORITEV, KI SO FIZIČNE OSEBE TER STALE FIZIČNE OSEBE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE UPORABLJAJO ZA INTERNO UPORABO NA PODLAGI OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI.
 • Rok hrambe (neobvezno): PET LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITVE PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32.ČLENA ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EVIDENCA VSEBUJE PRIIMEK IN IME, NASLOV, TELEFONSKO ŠTEVILKO, ŠTEVILKO GSM TER ELEKTRONSKI NASLOV.
 • Uporabniki zbirke: VSI ZAPOSLENI PRI PODJETNIKU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIŠKA OPREMA, NA KATERI SO SHRANJENI PODATKI SE NAHAJA V PROSTORIH, KI SO V IN IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI. NEPOOBLAŠČENIM JE DOSTOP ONEMOGOČEN. DOSTOP DO PRGRAMSKE OPREME JE VAROVAN S POSEBNIMI GESLI. DOKUMENTACIJA JE SHRANJENA V ZAKLENJENIH OMARAH.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam