Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: E-INSTAL D.O.O.
Sedež ali naslov: Kamnik pod Krimom 75M, 1352 Preserje
Poštna številka: 1352 PRESERJE
Kraj: PRESERJE
Matična številka: 1868756000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO , DAVČNA ŠTEVILKA, POKLIC, IZOBRAZBA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZAVOD ZA POKOJNINKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERI SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIHG PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKO SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: E-INSTAL, d.o.o. Kamnik pod Krimom 75M, MATIČNA ŠT.: 1868756000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO , DAVČNA ŠTEVILKA, POKLIC, IZOBRAZBA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZAVOD ZA POKOJNINKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERI SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIHG PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKO SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: E-INSTAL, d.o.o. Kamnik pod Krimom 75M, MATIČNA ŠT.: 1868756000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O OBLIKAH RAZREŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV PRI DELODAJALCU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO , DAVČNA ŠTEVILKA, POKLIC, IZOBRAZBA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZAVOD ZA POKOJNINKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERI SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIHG PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKO SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: E-INSTAL, d.o.o. Kamnik pod Krimom 75M, MATIČNA ŠT.: 1868756000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO , DAVČNA ŠTEVILKA, POKLIC, IZOBRAZBA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZAVOD ZA POKOJNINKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERI SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIHG PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKO SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: E-INSTAL, ,d.o.o., Kamnik pod Krimom 75m, 1352 PRESERJE, MATIČNA ŠT.: 1868756000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam