Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MARIJA VRHUNC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Na kresu 19
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON MIRA-MARIJA MARIJA VRHUNC S.P.
Sedež ali naslov: ČEŠNJICA 3
Poštna številka: 4228
Kraj: ŽELEZNIKI
Matična številka: 1815377000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, KI NISO ZAPOSLENI-NAJEMODAJALEC
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o najemu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, davčno številko,davčno izpostavo, številko TR pri banki za nakazilo prejemka, bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema , na kateri so shranjeni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni, nezaposlenim je vstop prepovedan. Dostop do podatkov na računalniku je omogočen le s posebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam