Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INMED D.O.O.,MEDICINA IN TEHNIKA, PE OČESNA ORDINACIJA
Sedež ali naslov: TRŽAŠKA 19A
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5306086000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Ambulantni kartoni

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti naše ambulante.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje zdravstvene dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni podatki, naslov, telefon, številka zdravstvene kartice, podatki o zavarovanju (obveznem in dodatnem prostovoljnem), podatki o očesnem stanju in boleznih.
 • Uporabniki zbirke: Zdravstveno osebje očesne ordinacije: medicinske sestre in zdravniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah, ki so nameščene v zaprtih prostorih in dostopni samo pooblaščenim uporabnikom ( medicinske sestre in zdravniki). V računalniku je dostop zavarovan z gesli. Računalniška oprema je prav tako nameščena v zaklepanih protorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v očesni optiki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje dejavnosti v očesni optiki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni podatki, naslov, telefon, podatki o zavarovanju, podatki o izdanih medicinsko- tehničnih pripomočkih.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v očesni optiki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah, ki so nameščene v zaprtih prostorih in dostopni samo pooblaščenim uporabnikom ( medicinske sestre in zdravniki). V računalniku je dostop zavarovan z gesli. Računalniška oprema je prav tako nameščena v zaklepanih protorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam