Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ZDENKA KOROŠEC-KANIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LENDAVSKA 17A
Naziv ali firma: ZASEBNA OTROŠKA AMBULANTA, ZDENKA KOROŠEC-KANIČ,DR. MED. SPEC. PED.
Sedež ali naslov: LENDAVSKA 17A
Poštna številka: 9000
Kraj: MURSKA SOBOTA
Matična številka: 1400401000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja zdravstvene dejavnosti in uveljavljanja pravice posameznika do zdravstvenega varstva, statistika IVZ in izvajanje pogodb zdravstvenega osnovnega in dopolnilnega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, stalno bivališče, začasno bivališče, poklic, številka telefona, spol, zdravstveno stanje, diagnoze bolezni, konzultacije, terapije, rtg posnetki, seznam zdravil, paketi zdravstvenih zavarovanj, alergije.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, IVZ, zavarovalnice dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. So zavarovani z alarmno napravo, ki je povezana c Centrom podjetja za varovanje. To je označeno na vidnih mestih. Osebni podatki, ki se vodijo ročno so v ognjevarnih kartotečnih omarah, ki se zaklepajo. Podatki v računalniku so zavarovani z identifikacijskimi karticami in gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam