Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PLAKATIRANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: ŠMARTINSKA CESTA 152
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1572415000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca najemodajalcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini in Zakon o davčnem postopku.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki zemljišč, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o najemu zemljišč.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje podatkov za poročanje o izplačanih najemninah fizičnim osebam.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni omari, računalniška zbirka podatkov je zavarovana z geslom in je dostopna samo pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi zbirkami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam