Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Franc Suša
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Cesta bratov Milavcev 25
Naziv ali firma: FRANC SUŠA S.P.
Sedež ali naslov: Cesta bratov Milavcev 25
Poštna številka: 8250
Kraj: Brežice
Matična številka: 1347837000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe za katere Franc Soša s.p. opravi storitev iz svoje dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo z namenom izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, izstavljanja računov strankam in evidentiranja prometa po poslovnih partnerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek naročnika - Naslov naročnika - Telefonska številka naročnika
 • Uporabniki zbirke: - Računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika - Zavarovalnice - Sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v poslovnih prostorih, ki so izven delovnega časa ter ob odsotnosti zaposlenih delavcev zaklenjeni in nepooblaščeni nimajo dostopa do prostorov. Računalniki v katerih so podatki so izven delovnega časa ugasnjeni in nepooblaščeni nimajo dostopa do njih. Obiskovalci in poslovni partnerji nimajo možnosti vpogleda v zbirko podatkov. Dostop do podatkov v računalnikih je zaščiten z geslom. Računovodski servis hrani izdane račune za tekoče leto v omari, v pisarni, ki je v izven delovnega časa zaklenjena. Kopije računov računovodski servis hrani eno leto, ostalih devet let jih hrani Suša Franc s.p. v arhivu, ki je pod ključem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): jih ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam