Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: WEISHAUPT D.O.O.
Sedež ali naslov: TEHARJE , p.p. 1050
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 5533376000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, dobavitelji, pogodbeni in poslovni partnerji, prejemniki katalogov in ostalega gradiva podjetja Weishaupt d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, sedež opravljanja dejavnosti, datum rojstva, poklic, davčna številka, EMŠO, telefonska in faks številka, e-mail naslov.
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava Republike Slovenije; - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno- v knjigah, kartotekah, fasciklih,... se izven delovnega časa zaklepa v pisalne mize in omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci ustrezne službe. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu družbe Weishaupt d.o.o., je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor in so navedene na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v pisalne mize in omare. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javjalno napravo. Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ureja Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam