Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Dimitrij Arčon
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Orehovlje 27A, 5291 MIREN
Naziv ali firma: JAGER SERVIS, DIMITRIJ ARČON S.P.
Sedež ali naslov: Orehovlje 27A, 5291 MIREN
Poštna številka: 5291 Miren
Kraj: MIREN
Matična številka: 1031546000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: podatki iz zbireke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka v mapi, ta pa v zaklenjenem predalniku, in zaklenjenem prostoru
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Dimirrij Arčon s.p.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam