Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AHRI D.O.O.
Sedež ali naslov: Nove fužine 007
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1674790000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki se včlanijo v videoteko
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzpostavljanje potrebnih stikov s strankami, obveščanje o novostih, zagotvaljanje rezervacij in opominjanje strank, ki zamujajo z vrnitvijo izposojenega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo dokler stranka ne prekine članstva v videoteki
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, telefon
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni; zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se hrani v omari, do katere imajo dostop le zaposleni.Poleg tega se podatki hranijo še računalniško na serverju, dostop do njih pa je mogoč le s posebnim geslom zaposlenega. Objekt je varovan z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 5. členu ZVOP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam