Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: REAM D.O.O.
Sedež ali naslov: Špruha 19
Poštna številka: 1236
Kraj: Trzin
Matična številka: 5743192000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank - fizične osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izstavitev računa za izvedeno storitev ali nakup blaga
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov: ulica, hišna št., kraj in poštna številka, telefon, e-pošta, podatki o osebnih dohodkih, št. osebnega dokumenta, davčna št.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Ream d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v ustrezno zaščiteni omari v pisarni strokovnega delavca ali v arhivu družbe in kodiran pristop do baze podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam