Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PATRONAŽA D.O.O.
Sedež ali naslov: SPODNJI SLEMEN 13
Poštna številka: 2352
Kraj: SELNICA OB DRAVI
Matična številka: 1451260000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Družinski omot (karton)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki na območju Selnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, kontinuirane zdravstvene nege, skrb za zdravje ljudi, uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja koncesije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazba, status, zdravstveno stanje, neg. diagnoza, kartoni za specifične skupine.
 • Uporabniki zbirke: Patronaža d.o.o., ZZZS, Zbornica zdravstvene babiške nege, Ministrstvo za zdravje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora,nedostopno tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se navezujejo na podatke ZZZS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam