Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NAGELJ IN PARTNER, D.N.O.
Sedež ali naslov: Ižanska cesta 94
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5421667000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Pristopne izjave k vzajemnim skladom in ponudbe za zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bodoči vlagatelji in pooblaščenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se zbirajo in shranjujejo za namen opravljanja dejavnosti družbe in zaradi servisiranja strank.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naziv firme, pooblaščenec, EMŠO, davčna številka, davčni urad, matična številka, rojstni datum in kraj, naslov stalnega in začasnega bivališča, transakcijski račun, državljanstvo, rezident, nerezident, e-naslov, način vplačila, izjava.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v elektronski obliki: skenirano in na seznamih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zavarovalcev, ki so sklenili osebna zavarovanja v skladu s pogodbo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci, zavarovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe poslovanja družbe, za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz pogodbenega razmerja (obračun provizije, pošiljanje obračuna, reševanje reklamacij, reševanje zaostankov in stornacij, posredovanje pri strankah).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zavarovalec/zavarovanec: ime in priimek/naziv, davčna številka, št.pošte, kraj, ulica in hišna številka, tel.številka, indeksacija, valuta, zdravniški pregled, pristopna starost, trajanje zavarovanja, začetek zavarovanja,, iztek zavarovanja, dinamika plačevanja, zavarovalna vsota. Dodatno nezgodno zavarovanje (smrti, trajna invalidnost, dnevi v bolnišnici, dnevno nadomestilo). Pogoji in način plačila, predujem, datum prejema, številka police, številka ponudbe, provizija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Slovenica d.d., programski operater in drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati posamezne podatke, na izrecno zahtevo tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam