Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ZOBNA ZOBNA AMBULANTA Antun Cerovac dr. dent.med.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Zadružna cesta št. 16,
Naziv ali firma: ZOBNA AMBULANTA, ANTUN CEROVAC, DR. DENT. MED.
Sedež ali naslov: Zadružna cesta št. 16,
Poštna številka: 8340
Kraj: Črnomelj
Matična številka: 1360213000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o pacientih - strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o zdravstveni dejavnosti - Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Uporabniki zobozdravstvenih storitev – fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je določen v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Preden začne nosilec
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • enolična identifikacija (EMŠO, rojstni podatki); • ime in priimek; • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država). • vpogled oz. podatki iz kartice zdravstvenega zavarovanja • telefon • osebna in družinska anamneza • pri otrocih podatki o starših (naslov, telefon)
 • Uporabniki zbirke: • pacienti sami • ZZZS, zavarovalnice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v vpisnikih in knjigah ter bazah podatkov, ki jih zobozdravnik vodi v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ter ostalimi predpisi. Zavarovanje zobozdravstvenega arhiva in s tem tudi osebnih podatkov strank je zakonsko urejeno z zakonom o zdravstveni dejavnosti in podzakonskimi predpisi v zvezi s tem.. Tehnično lahko do podatkov v zdravstvenem arhivu in bazah podatkov dostopajo samo zdravnik in njegovi zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami oz. se le v primeru, v kolikor to nalaga zakon. (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakon o zdravstveni dejavnosti )
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam