Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIGITAL LOGIC, PODJETJE ZA PROGRAMSKO IN STROJNO OPREMO, D.O.O.
Sedež ali naslov: SPODNJE DUPLJE 053
Poštna številka: 4203
Kraj: DUPLJE
Matična številka: 5862949000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev - končni potrošniki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - 72.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci - končni potrošniki (ZDDV)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca kupcev, izstavljanje računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v družbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, ki je lociran v poslovnih prostorih družbe. Poslovni prostori se po zaključenem delovnem dnevu zaklepajo in ustrezno varujejo, skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca udeležencev nagradne igre

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v nagradni igri
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvedba nagradnih iger
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, kraj in poštna številka, telefon, e-naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: računovodstvo in komerciala družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu v prostoru, ki se zaklepa izven delovnega časa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam