Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAEBNA PSIHIATRIČNA ORDINACIJA, PETER KAPŠ, DR. MED., SPEC. PSIHIATRIJE
Sedež ali naslov: ljubljanska cesta 26
Poštna številka: 8000
Kraj: novo mesto
Matična številka: 1856227000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. zdravstveni kartoni pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje pacientov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime,priimek,datum rojstva,emšo,bivališče,tel.številka,poklic,zaposlitev,osebni zdravnik,tel.in naslov os. zdravnika,naslov svojcev,datum pregledov, anamneza in zdravstveno stanje,terapija
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sodišča in sodni izvedenci psihiatrične stroke, Vzajemna d.v.z., Adriatic Slovenicad.d.,Triglav-zdravstvena zavarovalnica, osebni-izbrani zdravniki, Psihiatrična klinika in bolnišnice ter ambulante
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka os.podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, hrani se v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari, poslovno stavbo, v kateri se nahaja zbirka, varuje pooblaščena agencija za varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatke delno dobivamo tudi s čitanjem kartic ZZZS o osnovnem in dodatnem zavarovanju ter osebnih podatkih pacientov
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam