Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Černivšek Jože
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Juvanje 15
Naziv ali firma: ČERNIVŠEK JOŽE S.P.
Sedež ali naslov: Juvanje 15
Poštna številka: 3333
Kraj: Ljubno ob Savinji
Matična številka: 5868765000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o poslovnih partnerjih - fizične osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje dejavnosti in neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, davčna naslov, rojstni datum, TRR
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zunanji pogodbeni izvajalci,durs, inšpekcijske službe,sodišča, in drugi ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma na osebno privolitev posameznikov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka osebnih podatkov se nahaja v pisarni na naslovu Juvanje 15. Zaklenjena je v omari. Postopki o zavarovanju osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ki ga je dne 15.11.2006 izdal Černivšek Jože s.p. Računalniški programi so varovani pod posebnimi gesli
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam