Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZOBAR, ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST D.O.O. TRBOVLJE
Sedež ali naslov: Dom in vrt 14
Poštna številka: 1420
Kraj: Trbovlje
Matična številka: 1227122000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zobozdravstvenih kartotek

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki obiskujejo ali so obiskovali ordinacijo in pacienti z urgentnim sprejemom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zdravljenja pacientov ter evidentiranje opravljenih zobozdravstvenih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, telefonska številka, amnestični podatki, status zob in obzobnih tkiv.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom, uporabniki le zaposleni družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo ter so nedostoni vsem, razen zaposlenim v ordinaciji. Zobozdravstvene kartoteke, ki se vodijo ročno, se hranijo v ognjevarni in zaklenjeni kovinski kartotečni omari. Računalniki ordinacije, kjer se hranijo le RVG posnetki pacientov, niso povezani v medmrežje, dostopni pa so le zaposlenim v ordinaciji z uporabo gesla. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki jih je dne 29.09.2006 izdal direktor družbe Zoabr d.o.o. Trbovlje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam