Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NAL D.O.O.
Sedež ali naslov: Podgornikova 1
Poštna številka: 1000
Kraj: ljubljana
Matična številka: 2133598000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o pacientih- zobozdravstvena kartoteka

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: opredeljeni pacienti, s podpisano izjavo o izbiri zobozdravnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti-uveljavljanje pravic posameznikaobvezno, dodatno zdravstveno zavarovanje),-statistika
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek ,naslov, telefonska številka, datum in kraj rojstva, podatki o zdravstvenih zavarovanjih, podatki o ptejeti zdravilih, status, rtg
 • Uporabniki zbirke: ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: KARTOTEKE hranimo zaklenjene v kartotečni omari, računalniški program je zavarovan z uporabniškim imernom in geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se NE povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam