Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Partizanska ulica 30
Naziv ali firma: ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2310
Kraj: Slov. Bistrica
Matična številka: 5114357
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O PLAČI ZA ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas(ur tedensko), zavarovalna doba, podatki o delovnem času, - podatki o plačah
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Zdravstvenega doma Slov.Bistrica - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - hranjeno v omari, na disketah v oddelku računovodstva. Prostor se zaklepa v delovnem času in izven delovnega časa. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O DELU REŠEVALNE SLUŽBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: varovanci od rojstva do smrti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - spremljanje dela reševalne službe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, prebivališče, številka zdravstvenega zavarovanja, število prevozov, število nujnih in ne nujnih prevozov, število bolnikov, število poškodovancev, opravljeni posegi, odzivni čas, število prevoženih kilometrov
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Slov.Bistrica - Ministrstvo za zdravje - IVZ - ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v kovinskih omarah, ki se redno zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCAO DELU AMBULANTNE FIZIKALNE MEDICINE IN REHABILITACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - varovanci po poškodbah in boleznih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - spremljanje ambulantno specialistične dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, rojstni datum, EMŠO, prebivališče, poklic, štev. zdravstvenega zavarovanja, diagnoze, terapije
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica - ZZZS - IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v kovinskih, ognjevarnih omarah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH NA DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost zavoda, podatki o poškodovanem, - poškodba pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Podatki se hranijo v kovinski, ognjevarni omari v tajništvu zavoda. Prostori, kjer se podatki nahajajo, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA OTROK, STARIH OD 0-6 LET

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - otroci v starosti 1., 3., 6., 9., 12., 18. meseca - otroci stari 3 leta - otroci stari 5 let
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - spremljane, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, rojstni datum, EMŠO, prebivališče, štev.zdravstvenega zavarovanja, podatki o opravljenem preventivnem delu, podatki o rezultatih preventivnega dela
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica - ZZZS - IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v kovinskih, ognjevarnih omarah, na računalniku. Prostor, se zaklepa izven delovnega časa
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - podatki se hranijo v kovinskih, ognjevarnih omarah, na računalniku. Prostor, se zaklepa izven delovnega časa
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA ZDRAVSTVENOVZGOJNEGA DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - ogrožene kategorije varovancev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - spremljanje, vrednotenje, programiranje in načrtovanje zdravstveno vzgojnega dela ter raziskovanje in proučevanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, prebivališče, številka zdravstvenega zavarovanja; vsebina, metoda, oblika dela; zajeta populacija, izvajalci, opravljene ure, razdeljen material, uporabljena tehnologija, organizator in mesto izvajanja zdravstveno vzgojnega dela
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica - IVZ - ZZZS - Ministrstvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v kovinskih omarah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - predšolski otroci - otroci v 1., 3., 5. razredu osnovne šole - 1., 3. letniku srednje šole
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, rojstni datum, EMŠO, prebivališče, štev.zdravstvenega zavarovanja, podatki o opravljenem preventivnem delu, podatki o rezultatih preventivnega dela
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Slov.Bistrica - ZZZS - IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v kovinski ognjevarni omari, na računalniškem mediju. Prostor se izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v Zdravstvenem domu Sl.Bistrica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za pogodbo o zaposlitvi - za prijavo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, doda
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposbljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, čas trajanja zaposlitve, invalid ali upokojenec, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o zavarovanih družinskih članih delavca.
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - drugi organi, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi delavca ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se vodi ročno, v personalnih mapah, ki so zaklenjene v kovinski ognjevarni omari. Prostor, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko ni delavca, ki vodi zbirko. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni kadrovski delavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za pogodbo o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, zavarovalna doba, delovno mesto, dejavnost zavoda,
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Slov.Bistrica - Zdravniška zbornica Slovenije - drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v personalnih mapah delavca v kovinski omari. Prostori, v katerem se hranijo podatki, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - NI POVEZAV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA RIZIČNIH OTROK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - spremljanje in načrtovanje zdravstvenega varstva rizičnih otrok
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, stalno prebivališče, roditelji, bolezenska stanja
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica - IVZ - ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v kovinskih in ognjevarnih omarah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA OSNOVNE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - varovanci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica - za druge organe, ki imajo podlago za pridobivanje podatkov v zakonu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, genogram, izobrazba, poklic, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, telefon, diagnoza, številka zdravnika, terapija, napotitev, datum stika, vzrok začasne nezmožnosti za delo, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, družinska anamneza, načrt zdravstvene nege, življenjski slog(razvade, zasvojenosti)
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PARTONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: varovanci od rojstva do smrti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - spremljanje dela patronažne zdravstvene nege
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni datum, EMŠO, prebivališče, poklic, številka zdravstvenega zavarovanja, družinska, socialna anamneza, diagnoze, terapije, nega na domu, izvbrani osebni zdravnik, evidenca kroničnih bolnikov in starostnikov, evidenca nosečnic in porodnic ter novorojenčkov
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Sl. Bistrica - ZZZS - IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v kovinski, ognjevarni omari. Prostor se zaklepa izven rednega delovnega časa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci invalidi dela, ki uveljavljajo v zavodu pravice iz preostale delovne zmožnosti - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali pri njih obstaja nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, stalno bivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice, številka zadeve, zdravstvene omejitve
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki, ki imajo podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca. Prostori, kjer se hranijo podatki, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA O REZULTATIH PREVENTIVNIH PREGLEDOV ZOB IN USTNE VOTLINE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - PREDŠOLSKI OTROCI , ŠOLOOBVEZNI OTROCI, SREDNJEŠOLCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - spremljanje, vrednotenje, načrtovanje preventivnega zobozdravstvenega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni datum, EMŠO, prebivališče, štev.zdravstvenga zavarovanja, podatki o stanju zob in ustne votline
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica - ZZZS - IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v kovinskih, ognjevarnih omarah, v računalniku. Prostor se izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA O IZVAJALCIH OBRAMBNEGA IN VARNOSTNEGA NAČRTA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - razporeditev delavcev na delovno dolžnost med vojno in v neposredni vojni nevarnosti za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, naslov prebivališča, telefon, delovno mesto, poklic, razporeditev na dolžnost
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica - Ministrstvo za obrambo - morebitni drugi upravičenci na podlagi zakona
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi podatki so shranjeni v kovinski ognjevarni omari, ki je zaklenjena v delovnem času in izven delovnega časa. Prostori, kjer se omara nahaja, se v in izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - ženske v starosti od 20. leta dalje do 64. leta starosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - spremljanje, vrednotenje, načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva žensk
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, rojstni datum, EMŠO, kraj prebivanja, številka zdravstvenega zavarovanja, bris materničnega vratu na malignost, načrtovani kontrolni pregledi
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Sl.Bistrica - ZZZS - IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v kovinskih, ognjevarnih omarah, na računalniškem mediju. Prostor se izven delovnega časa zaklepa
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA O DELU ZOBNE ORDINACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - predšolski otroci, šolarji, odrasli
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - spremljanje in vrednotenje opravljenega dela v okviru zobozdravstvene dejavnosti, ugotavljanje oralnega zdravja prebivalstva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, prebivališče, štev.zdravstvenega zavarovanja, diagnostika, preventivne storitve, protetika, druge storitve, stiki-pregledi,
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica - ZZZS - IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v kovinskih, ognjevarnih omarah. Prostor se izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zavarovanci: ženske od 45. do 70. leta starosti, moški od 35. – 65. leta starosti, nosečnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, štev. zdravstvenega zavarovanja, življenjski slog, krvne preiskave, krvni tlak, antropometrijske meritve, podatki o opravljenem preventivnem pregledu, napotitve v zdravstveno vzgojne delavnice
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Slov.Bistrica - ZZZS - IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v kovinski, ognjevarni omari. Prostor se izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA OBVEZNIKOV ZA CEPLJENJE IN IZVAJANJE CEPLJENJA, STRANSKIH POJAVOV CEPLJENJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - obvezniki za cepljenje(dojenčki, šoloobvezni, odrasli)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - spremljanje precepljenosti kategorije varovancev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, rojstni datum, EMŠO, prebivališče, poklic, številka zdravstvenega zavarovanja, cepilna knjižica, podatki o stranskih pojavih pri cepljenju
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveni dom Sl.Bistrica - ZZZS - IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v kovinski, ognjevarni omari. Prostor se zaklepa izven rednega delovnega časa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam