Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LAVI, TRGOVINA, PROIZVODNJA, MARKETING D.O.O., KRANJ
Sedež ali naslov: ŠORLIJEVA ULICA 039
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5326559000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o pogodbenih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, številka osebnega računa in naziv banke.
 • Uporabniki zbirke: DURS, upravljalec zbirke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omara, v kateri se shranjuje zbirka osebnih podatkov je zaklenjena. Prostor, v katerem se nahaja, se izven delovnega časa zaklene. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam