Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INO, D.O.O., ŽIRI
Sedež ali naslov: ČEVLJARSKA ULICA 37
Poštna številka: 4226
Kraj: ŽIRI
Matična številka: 5506956000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POSAMEZNIKI, KI JIM PODJETJE ODOBRI KAKRŠNOKOLI VRSTE IZPLAČILO V DENARJU, BONIH ALI NARAVI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZDELAVA NAJEMNIH, AVTORSKIH, PODJEMNIH POGOD IN IZPLAČILA PO TEH POGODBAH, DRUGA IZPLAČILA, DRUGE URADNE NAMENE
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, NASLOV PREBIVALIŠČA, DAVČNO ŠTEVILKO, ŠTEVILKO TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA, BRUTO IN NETO PREJEMKI PO VRSTAH IZPLAČIL PO MESECIH, PODATKI O LETNI PRIJAVI DOHODNINE ZA FIZIČNE OSEBE
 • Uporabniki zbirke: ZAPOSLENI V PODJETJU, RAČUNOVODSKI SERVIS, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIŠKA OPREMA, NA KATERI SO SHRANJENI PODATKI, SE NAHAJA V PROSTORIH, KJER JE V IN IZVEN DELOVNEGA ČASA NEPOOBLAŠČENIM DOSTOP ONEMOGOČEN. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI IZ TE ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU, UPOKOJENCI, DELAVCI, KI SO ODŠLI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA UREJANJE PRAVIC DELAVCEV, KI IZHAJAJO IZ PLAČ, NADOMESTILA PLAČ, POROČILA IN DOHODNINA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O ŠTEVILU OPRAVLJENIH UR S POLNIM DELOVNIM ČASOM IN S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM, NADURNO DELO, URE, ZA KATERE SE PREJEMA NADOMESTILO PLAČE IZ SREDSTEV DELODAJALCA OZ. V BREME DRUGIH ORGANIZACIJ
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, DURS, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, ZAPOSLENI V PODJETJU, RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIŠKA OPREMA, NA KATERI SO SHRANJENI PODATKI, SE NAHAJA V PROSTORIH, KJER JE V IN IZVEN DELOVNEGA ČASA NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM DOSTOP ONEMOGOČEN. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI IZ ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. INTERNI IMENIK FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE KOT KUPCI PODJETJA IN OSTALE FIZIČNE OSEBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZDELAVO FAKTURE IN OBVEŠČANJE
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV PREBIVALIŠČA, TELEFONSKA ŠTEVILKA
 • Uporabniki zbirke: ZAPOSLENI PODJETJA, RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIŠKA OPREMA, NA KATERI SO SHRANJENI PODATKI, SE NAHAJA V PROSTORIH, KJER JE V IN IZVEN DELOVNEGA ČASA NEPOOBLAŠČENIM DOSTOP ONEMOGOČEN. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI IZ TE ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA ŠTUDENTOV/DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ŠTUDENTI IN DIJAKI, KI NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE OPRAVLJAJO DELO V PODJETJU, ŠTIPENDISTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAČUN ŠTUDENTSKEGA IN DIJAŠKEGA DELA, IZDELAVA POGODB O ŠTIPENDIRANJU IN IZPLAČILA NA NJIHOVIH PODLAGAH
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, NASLOV BIVALIŠČA, DAVČNA ŠTEVILKA, TELEFONSKA ŠTEVILKA, ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
 • Uporabniki zbirke: ZAPOSLENI V PODJETJU, RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIŠKA OPREMA, NA KATERI SO SHRANJENI PODATKI, SE NAHAJA V PROSTORIH, KJER JE V IN IZVEN DELOVNEGA ČASA NEPOOBLAŠČENIM DOSTOP ONEMOGOČEN. PROSTORI SE IZVEN DELAVNEGA ČASA ZAKLEPAJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI Z TE ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1,PRAVILNIK
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU, UPOKOJENCI, DELAVCI, KI SO ODŠLI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKOV, OBRAČUN PLAČ IN OSTALEGA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI IZ EVIDENCE O ZAPOSLENIH DELAVCIH IN PO PRAVILNIKU
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, SODIŠČA, BANKE, AJPES,ZAPOSLENI V PODJETJU, RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIŠKA OPREMA, NA KATERI SO SHRANJENI OSEBNI PODATKI, SE NAHAJA V PROSTORIH, KJER JE V IN IZVEN DELOVNEGA ČASA NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM DOSTOP ONEMOGOČEN. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI IZ TE ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam