Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGROKO, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN PREDELAVA, D.O.O., KRANJ
Sedež ali naslov: KEBETOVA ULICA 005
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5685559000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca dijakov in študentov na študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi pogodbenega razmerja in osebne privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje na študentskem delu v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, št.osebnega dokumenta, naziv izobraževalne institucije, program in smer šolanja, letnik šolanja, številka osebnega računa in naziv banke.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec zbirke, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo ter so varovani z alarmnim sistemom in s pomočjo podjetja pooblašlenega za opravljanje storitev varovanja. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam