Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ABC MENEDŽMENT, DRUŽBA ZA PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: GAČNIK 83 E
Poštna številka: 2211
Kraj: PESNICA PRI MARIBORU
Matična številka: 2214385000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): PISNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKOV NA PODLAGI POGODBENEGA RAZMERJA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENE OSEBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, OBRAČUNAVANJE PLAČ
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO ZA ČAS TRAJANJA POGODBE OZ. ZAKONSKIH ROKOV ARHIVIRANJA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, DRUŽINSKO STANJE, ŠTEVILO OTROK, DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE, STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
 • Uporabniki zbirke: NINA D.O.O., ZZZS, ZPIZ, DURS, AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam