Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JOŽICA HABINC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LUKOVEC 1C
Naziv ali firma: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA JOŽICA HABINC S.P.
Sedež ali naslov: LUKOVEC 1C
Poštna številka: 8294
Kraj: BOŠTANJ
Matična številka: 2115166000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA VAROVANCEV/BOLNIKOV PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE(PATRONAŽNI KARTONI)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: UPORABNIKI STORITEV PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE (BOLNIKI/VAROVANCI) NA OBMOČJU SEVNICE,OBČINA SEVNICA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE PATRONAŽNEGA VARSTVA, KONTINUITETA ZDRAVSTVENE NEGE, SKRB ZA ZDRAVJE VAROVANCEV, UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA DO PATRONAŽNEGA VARSTVA
 • Rok hrambe (neobvezno): DO PRENEHANJA VELJAVNOSTI KONCESIJSKE POGODBE
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IMENA IN PRIIMKI VAROVANCEV IN DRUŽINSKIH ČLANOV, NASLOV,DATUM ROJSTVA, POKLIC, IZOBRAZBA, STATUS, ZDRAVSTVENO STANJE, SOCIALNO STANJE,NEGOVALNE DIAGNOZE IN INTERVENCIJE, KARTONI ZA SPECIFIČNE SKUPINE (DOJENČEK, NOSEČNICE, OTROČNICA, STAROSTNK, KRONIČNI BOLNIK)
 • Uporabniki zbirke: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA JOŽICA HABINC,ZZZS. ZBORNICAZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: FIZIČNO VAROVANJE PROSTORA,KI JE VES ČAS NEDOSTOPEN TRETJIM OSEBAM,OGNJEVARNA IN ZAKLENJENA KARTOTEČNA OMARA, Z GESLI ZAŠČITEN RAČUNALNIŠKI PROGRAM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE POVEZUJEJO S PODATKI ZZZS V ZVEZI Z OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam