Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VENERA SHOP, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.
Sedež ali naslov: ZGORNJE JEZERSKO 082
Poštna številka: 4206
Kraj: JEZERSKO
Matična številka: 5838088000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, fax številka, naslov elektronske pošte
 • Uporabniki zbirke: DURS, upravljalec zbirke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumenti so shranjeni v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o štipendistih, dijakih in študentih na študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi pogodbenega razmerja in osebni privcolitvi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti, dijaki in študenti na študentskem delu v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravive posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in za izpolnjevanje pogosbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, naslov, št. osebnega dokumenta, naziv izobraževalne institucije, program in smer šolanja, letnik šolanja, številka osebnega računa ter naziv banke
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec zbirka, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja ubirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o pogodbenih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci v podjetju, najemodajalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, davčna številka, naziv banke, številka osebnega računa
 • Uporabniki zbirke: DURS, Sodišča, upravljalec zbirke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja ubirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, začasno prebivališče, državljanstvo, davčna, EMŠO, št. delovnega dovoljenja, status invalidne osebe,delovne naloge, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, podatki o vzdrževanih članih, evidenca prisotnosti, evidenca izplačil, naziv banke in številka osebnega računa, evidenca o usposabljanju za varstvo pri delu, evidenca zdravniških pregledov
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, DURS, Ajpes, Sodišča, upravljalec zbirke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja ubirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam