Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ACD DECIAL ZASTOPANJE ZAVAROVANJ D.O.O.
Sedež ali naslov: PTUJSKA GORA 068
Poštna številka: 2323
Kraj: PTUJSKA GORA
Matična številka: 1797123000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH UPRAVLJALCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON IN PODZAKONSKI PREDPISI O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, IZRAČUN PLAČ, PRISPEVKOV IN DAVKOV, STATISTIČNA RAZISKOVANJA, DRUGE URADNE NAMENE IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO.
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ OBČINA IN DRŽAVA ROJSTVA, STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE, KRAJ DELA, POKLICA, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKOVNA IZOBRAZBA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DELOVNE NALOGE, DELOVNI ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ALI NEDOLOČEN ČAS, INVALID ALI UPOKOJENEC, IME DELODAJALCA PRI KATEREM JE DELAVEC ZAPOSLEN, UKVARJANJE Z DOPOLNILNIM DELOM, DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA, DATUM PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA, RAZLOG PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA, DEJAVNOST DELODAJALCA
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DURS OZ.NJENE IZPOSTAVE, NINA D.O.O. KOT KNJIGOVODSKI SERVIS IN DRUGI UPORABNIKI NA NJIHOVO ZAHTEVO, ČE IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU ALI PO OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI NA PODLAGI POGODBENEGA RAZMERJA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE VODI ROČNO IN PO RAČUNALNIŠKI TEHNIKI. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV SPREJETEGA V FIRMI NA DAN VZPOSTAVITVE TEGA KATALOGA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KUPCEV STORITEV DRUŽBE-ZAVAROVANCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O ZAVAROVALNIŠTVU TER DRUGI PREDPISI, KI UREJAJO PODROČJE OSEBNIH ALI PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAVAROVANCI, KI SO ZAVAROVANI PRI ZAVAROVALNICI MARIBOR PREKO ZASTOPNIŠKE DRUŽBE ACD DECIAL ZASTOPANJE ZAVAROVANJ D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE POGODBE I ZAVAROVANJU IN ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE PODATKI OZ. ZAVAROVANJA NANAŠAJO.
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO ZA ČAS TRAJANJA ZAVAROVALNE POGODBE IN SE POSREDUJEJO ZAVAROVALNICI MARIBOR
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ OBČINA IN DRŽAVA ROJSTVA, STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE, VRSTA IN VREDNOST ZAVAROVANE STVARI, ZAPOSLITEV ALI DRUG STATUS, IME DELODAJALCA PRI KATEREM JE STRANKA ZAPOSLENA, BANČNI RAČUN STRANKE, IN DRUGI POTREBNI PODATKI ODVISNO OD VRSTE ZAVAROVANJA.
 • Uporabniki zbirke: ZAVAROVALNICA MARIBOR, DRUGI UPORABNIKI NA NJIHOVO ZAHTEVO, ČE IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU ALI PO OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI NA PODLAGI POGODBENEGA RAZMERJA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA, VEZANA NA ZBIRKO, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE VODI PO RAČUNALNIŠKI TEHNIKI. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV SPREJETEGA V FIRMI NA DAN VZPOSTAVITVE TEGA KATALOGA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam