Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA MARIJA BOBIK
Sedež ali naslov: Ulica Pohorskega bataljona 11
Poštna številka: 2317
Kraj: Oplotnica
Matična številka: 2149486000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osnovne medicinske dokumentacije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varovanci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obravnava varovancev na terenu, beleženje in obračun storitev, za kontrolo s strani ZZZS
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, status varovanca, datum stika, nčrtovani stik, razlog obravnave, načrt zdravstvene nege
 • Uporabniki zbirke: Varovanci, izvajalci zdravstvenih storitev,ZZZS, računovodski servis SEA d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v kartotečnih omarah in računalniških bazah podatkov, oboje zaklenjeno in varovano z alarmno napravo v zdravstveni postaji Oplotnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam