Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TEHNOMAT, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE KRANJ, D.O.O.
Sedež ali naslov: JEZERSKA CESTA 055
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5519993000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: DURS, upravljalec zbirke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Dokumenti so shranjeni v zaklenjeni ognjevarni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca dijakov in študentov na študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika, na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki opravljajo študentsko delo v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, št.osebnega dokumenta, prebivališče, naziv izobraževalne institucije, program in smer šolanja, letnik šolanja.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec zbirke, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je shranjena v zaklenjeni ognjevarni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o pogodbenih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih obveznosti - obračun obveznosti, pošiljanje podatkov o letnem izplačilu
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, naslov, naziv banke, številka osebnega računa
 • Uporabniki zbirke: DURS, sodišča, upravljalec zbirke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je shranjena v zaklenjeni ognjevarni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam