Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): KLEMEN PLESNIČAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PRI MALNIH 49, KOBARID
Naziv ali firma: BIFE ZDER KLEMEN PLESNIČAR S.P.
Sedež ali naslov: PRI MALNIH 49
Poštna številka: 5222 KOBARID
Kraj: KOBARID
Matična številka: 3095193000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ŠTUDENTOV - OBČASNA DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ŠTUDENTJE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAČUNAVANJE ŠTUDENTSKEGA DELA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, IME ŠOLE, PROGRAM IN SMER ŠOLANJA, LETNIK ŠOLANJA
 • Uporabniki zbirke: OSEBA ODGOVORNA ZA OBRAČUNAVANJE IN IZPLAČEVANJE ŠTUDENTSKEGA DELA, RAČUNOVODSKI SERVIS IN ODGOVORNA OSEBA V ŠTUDENTSKEM SERVISU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V RAČUNOVODSKEM SERVISU (STAREJŠI OD DVEH LET PA NA SEDEŽU PODJETJA). PROSTORI V KATERIH SE HRANIJO NOSILCI OSEBNIH PODATKOV TER RAČUNALNIŠKA OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE NAHAJA NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIKACIJO UPORABNIKOV PROGRAMOV IN PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam