Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERBOVŠEK, D.O.O.
Sedež ali naslov: OKONINA 45
Poštna številka: 3333
Kraj: LJUBNO OB SAVINJI
Matična številka: 5614171000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje dejavnosti, neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, rojstni datum, emšo, davčna številka, transakcijski račun, telefon
 • Uporabniki zbirke: Zunanji pogdobeni sodelavci, ZZZS,ZPIZ,DURS,Inšpekcijske službe, tudi drugi, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu in osebna privolitev posameznika, oz. če obstaja pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, se zaklepajo, računalniška oprema je zavarovana pred vdori z gesli. Podrobni postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam