Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MAROŠ, D.O.O.
Sedež ali naslov: STRMEC 1
Poštna številka: 3334
Kraj: LUČE
Matična številka: 5490731000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje dejavnosti, neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, transakcijski račun,telefonska številka...
 • Uporabniki zbirke: Zunanji izvajalce, davčni urad, inšepkcijske službe in drugi, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebna privolitev posameznika, oz. obstaja pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajajo podatki, so zunanjim osebam nedostopni in se zaklepajo. Podrobnejši postopki varovanja so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam