Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Sedež ali naslov: KARDELJEVA PLOŠČAD 5
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1626957000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSELNI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, habilitacijski postopki, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), delovno dovoljenje, invalid, ime drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Univerza v Ljubljani, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osnovni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca, upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 24.08.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O OSEBNIH DOHODKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC DELAVCEV, KI IZHAJAJO IZ PLAČ, NADOMESTIL PLAČ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, poklic, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), podatki o delovnem času (ur tedensko), podatki o plačah, delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe (odstotek povečanja).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci FDV - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osnovni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu FDV, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci FDV. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.08.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ŠTUDENTIH IN KONČNEM DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje prijavljeni za vpis in vpisani študentje Na dodiplomski in podiplomski študij
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE STATISTIČNIH ANALIZ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo, predhodno pridobljena šolska izobrazba, strokovna izobrazba, način študija, podatki opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci referata FDV - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo - Univerza v Ljubljani, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osnovni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v referatu FDV, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci referata FDV. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.08.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O IZPITNIH ZAPISNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VPISANI ŠTUDENTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe statističnih analiz – identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta, spol, enotna matična številka, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatki o tem ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ocena dosežena na izpitu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci referata FDV - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo - Univerza v Ljubljani, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osnovni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v referatu FDV, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci referata FDV. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 24.08.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam