Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ROLETE KOSEC D.O.O. IZDELOVANJE IN MONTAŽA ROLET
Sedež ali naslov: STELETOVA ULICA 004
Poštna številka: 1234
Kraj: MENGEŠ
Matična številka: 2039915000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pogodba o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime priimek ,emšo ,dš,
 • Uporabniki zbirke: zzzs, spiz
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zakljenjeni v omari izven delovnega časa, na voljo le omejenim osebam
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirke se povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Rolete Kosec d.o.o. sSeletova ulica 4 1234 Mengeš
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam