Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JADRANKA ŠOLMAN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ROGOZNIŠKA CESTA 32 A
Naziv ali firma: PEDIATRIČNA IN DRUŽINSKA ORDINACIJA - "DR. ŠOLMAN", ŠOLMAN JADRANKA DR.MED.SPEC.
Sedež ali naslov: ROGOZNIŠKA CESTA 32 A
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 1356992000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca bolnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki izbranega zdravnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zdravstvene dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, kraj rojstva, naslov prebivališča, poklic, podatki o boleznih
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo omare v katerih so shranjene kartoteke
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirkeosebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam