Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RIBIŠKA DRUŽINA RENČE
Sedež ali naslov: TRG 25
Poštna številka: 5292
Kraj: RENČE
Matična številka: 5951461000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. SEZNAM ČLANSTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ČLANI RIBIŠKE DRUŽINE RENČE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA INTERNO UPORABO V RIBIŠKI DRUŽINI TER RIBIŠKI ZVEZI SLOVENIJE
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IEM IN PRIIMEK, ROJSTNI PODATKI, NASLOV BIVALIŠČA, DAVČNA ŠTEVILKA, DATUM SPREJEMA V RIBIŠKO DRUŽINO, DATUM OPRAVLJENEGA IZPITA ZA RIBIČA, STATUS ČLANSTVA (AKTIVNI ČLAN, MLADINEC, ČASTNI ČLAN, ČLANSKAN IZKAZNICA, SPOL)
 • Uporabniki zbirke: RIBIŠKA DRUŽINA RENČE RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, kjer se hranijo podatki so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: RASTISLAV POGELŠEK CESTA IX. KORPUSA 23A 5250 SOLKAN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam