Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Drago Bračič s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Partizanska cesta 3
Naziv ali firma: VELTEH - PROJEKTIRANJE, IZVEDBA, NADZOR, SVETOVANJE, POSREDOVANJE PRI ZASTOPANJU TUJIH FIRM IN TRGOVINA DRAGO BRAČIČ S.P.
Sedež ali naslov: PARTIZANSKA CESTA 003
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5624176000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca študentov zaposelnih preko študentskih servisov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje, kateri delajo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dela, izplačilo preko študentskih napotnic.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimke, št. osebnega dokumenta, davčna številka, EMŠO, naslov, tel. številka, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: ŠTUDENTSKI SERVISI, DURS, druge ustanove v skladu z zakoni in predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilnku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal samostojni podjetnik dne 28.2.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam