Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Zdravko Geržina s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Gradiška 486
Naziv ali firma: GERŽINA VIDEOTON PRIREDITVE, ZDRAVKO GERŽINA S.P.
Sedež ali naslov: Gradiška 486
Poštna številka: 2211
Kraj: Pesnica
Matična številka: 1265750000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o fizičnih osebah-pogodbenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodba o delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: izvajalci dela sklenjenega preko avtorskih in podjemnih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dela po podjemni pogodbi za naročnika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, vrsta dohodka, višina dohodka, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: DURS, BANKE, ZZZS, ZPIZ, CSD in podobne ustanove.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilnku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal samostojni podjetnik dne 28.2.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam