Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BERNARDA LUKANČIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TRG SVOBODE 9
Naziv ali firma: PATRONAŽA IN NEGA BOLNIKA NA DOMU, BERNARDA LUKANČIČ
Sedež ali naslov: TRG SVOBODE 9
Poštna številka: 4226
Kraj: ŽIRI
Matična številka: 1442058000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni karton)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (bolnik/varovanec na območju občine Žiri).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, kontinuirana zdravstvena nega, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja koncesijske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazba, status, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije, karton za specifične skupine (dojenček, nosečnica, otročnica, starostnik, kr. bolnik).
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministrstvo za zdravje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam