Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): FRANC JAKOPIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): MOŠNJE 6D
Naziv ali firma: TERMOMEHANIKA, FRANC JAKOPIČ S.P.
Sedež ali naslov: MOŠNJE 6D
Poštna številka: 4240
Kraj: RADOVLJICA
Matična številka: 5251111000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca študentov/dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti/dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, naslov bivališča, davčna številkatelefonska številka oz. številka gsm.
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik, vsi zaposleni v računovodstvu, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki in fascikli se nahajajo v prostorih, kjer je izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Poslovna stavba z dvoriščem je izven delovnega časa fizično varovana z dva metra visoko ograjo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam