Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALTERNA INTERTRADE D.D.
Sedež ali naslov: Litostrojska cesta 56
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5664080000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki iz kataloga evidence zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena razmerja zaposlenih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, osebna številka, šifra banke, naziv banke, številka transakcijskega računa, članstvo v sindikatu, olajšave zavzdrževane družinske člane, datum nastopa, delovna doba ob nastopu, EMŠO, pošta, naziv pošte, ulica, občina, davčna izpostava, davčnaštevilka, šolska izobrazba, naziv strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja srokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, poklic po šifrantu poklicev, poklic, ki ga opravlja, občina bivanja, šifra države, naziv države, št. osebnega dokumenta, številka delovnega dovoljenja, datum izteka zavarovalnih pogojev, št. pogodbe o zaposlitvi, datum pogodbe o zaposlitvi, šifra delovnega mesta, naziv stroškovnega mesta, obseg pripadajočega dopusta, plačni količnik, zavarovalni/delovni čas (ur tedensko), spol, datum rojstva
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe ALTERNA INTERTRADE d.d. drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebna številka, priimek in ime, kraj rojstva, spol, datum rojstva, davčna številka, EŠO, pošta, občina, krajevna skupnost, davčna izpostava, datum vstopa, datum izstopa, razlog izstopa, razred, način plačevanja, stimulacija, poslovna enota, organizacijska enota, izplačilo mesto, delovno mesto, delvna doba - skupna v podjetju, invalidnost, povprečna davčna stopnja, vrsta pogodbe, dekliški priimek ali priimek ob rojstvu, vrsta delovnega razmerja, način zaposlitve, izobrazba, začasno bivališče, podatki o delovnem času, podatki o plačah
 • Uporabniki zbirke: pooblaščei delavci družbe ALERNA INTERTRADE d.d. pogodbni izvajalec v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04) drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ¸ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejaje pravic delavcev, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčnaštevilka, kraj rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost organizacije podatki o poškodovanem delavcu, podatki o poškodbi pri delu
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe ALTERNA INTERTRADE d.d. drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodrian pristop v bazo podatkov vodeih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izobraževanju sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, koda tečaja, naziv tečaja, začetek, trajanje, kraj/država izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe ALTERNA INTERTRADE d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodrian pristop v bazo podatkov voenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci poslovni partnerji zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje zaposlenih ter premoženje družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, čas prihoda, razlog vstopa v prostore družbe in čas odhoda
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe ALTERNA INTERTRADE d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v ustrezno zaščiteni omari v pisarni strokovnega dealvca za varnosti in zdravjed pri delu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam