Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ANICA PRALICA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): SPODNJI TRG 35
Naziv ali firma: CVETLIČARNA FLORA, ANICA PRALICA S.P.
Sedež ali naslov: SPODNJI TRG 35
Poštna številka: 4220
Kraj: ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 1736957000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca študentov/dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki opravljajo obvezno prakso( pogodba s šolo).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, telefonska številka in gsm številka, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Anica Pralica s.p., zaposlena v računovodstvu, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v računovodstvu. Dostop nepooblaščenim je onemogočen. Dokumentacija: evidence na papirju, pogodbe so shranjeni v ognjevarnem zaboju, v zaklenjeni omari pri samostojni podjetnici na sedežu podjetja. Dostop do osebnih podatkov ima le samostojna podjetnica in oseba, ki sem jo pooblastila.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam