Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MLADEN MAJCEN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): BREZOVICA 70
Naziv ali firma: MASERSTVO IN PRENOČIŠČA MAJCEN, MLADEN MAJCEN S.P.
Sedež ali naslov: BREZOVICA 70
Poštna številka: 8220
Kraj: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Matična številka: 5445280000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank in gostov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki koristijo naše storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje storitev, izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni podatki, EMŠO, državljanstvo (pri tujih gostih).
 • Uporabniki zbirke: - Maserstvo in prenočišča Majcen - Upravne enote- Oddelek za upravne notranje zadeve ( omogočiti moram vpogled pristojnim organom in policiji).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Knjiga gostov se ne nahaja v delovnih prostorih, zato nikakor ni dostopna ostalim osebam oz. strankam. Nahajajo se v varovani omari. Za ostale stranke se ne vodi posebne evidence osebnih podatkov. Postopki in ukrepui za zavarovanje osebnih podatkov, so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki je bil sprejet in izdan 9.9.2006 v " Maserstvo in prenočišča Majcen" s strani Mladena Majcen s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam