Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERMO SHOP D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA TALCEV 5
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 5599229000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejenje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov bivanja, državljanstvo, datum rojstva, datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, vrsta zaposlitve (določen, nedoločen čas), delovna doba izven in v podjetju, otroci zaposlenih, dopust, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni kadrovski delavec, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki delavcev se nahajajo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni omari kadrovskega delavca. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran, dostop imajo samo pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, delovno mesto, datum opravljenega zdravstvenega pregleda, datum veljavnosti zdravstvenega pregleda, mnenje pooblaščenega zdravnika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni kadrovski delavec, pooblaščeni zdravnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo ter zdravniška spričevala o obdobnih pregledih se nahajajo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni omari kadrovskega delavca. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniuku je avtoriziran, dostop imajo samo pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o opravljenih izpitih iz varstva pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, delovno mesto, datum opravljenega preizkusa iz varstva pri delu, datum veljavnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni kadrovski delavec, pooblaščeni delavec po pogodbi za opravljanje preizkusov iz varstva pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenih izpitih iz varstva pri delu se nahajajo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni omari kadrovskega delavca. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran, dostop imajo samo pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povez6ujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev kredita pri banki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov bivanja, državljanstvo, datum rojstva, datum izdaje in številka osebnega dokumenta, telefonska številka, stan, izobrazba, vrsta prebivališča, vrsta zaposlitve, datum prve zaposlitve, zaposlen v podjetju, številka transakcijskega računa, število vzdrževanih družinskih članov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni finančni delavec, banka kreditodajalka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki kupcev se nahajajo v osebnih mapah posameznih kupcev v zaklenjeni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran, dostop ima samo pooblaščen delavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javni9mi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam